Stosownie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) podaje się do wiadomości, że Starosta Łomżyński wszczął postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 109671 B ulica Północna w Piątnicy" droga gminna, klasa drogi D, w km od 0+000 do km 0+298,08 (dł. 298,08) pow łomżyński, województwo podlaskie.

 

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 10 czerwiec 2020 14:07 Łukasz Mertin