RG.0002.5.2020


Informacja
Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica
dotycząca debaty nad Raportem o stanie Gminy Piątnica za rok 2019


Informuję o możliwości zabrania głosu przez mieszkańców gminy w debacie nad Raportem o stanie Gminy Piątnica za rok 2019 podczas sesji Rady Gminy Piątnica w dniu 27 sierpnia 2020 roku, która odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy, ul. Szkolna 29. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 1000.

Wójt Gminy Piątnica w dniu 21 lipca 2020 r. przedstawił Radzie Gminy Piątnica Raport o stanie Gminy Piątnica, który obejmuje podsumowanie działalności za rok 2019, w szczególności realizacji: polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.


Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabierać będą radni Rady Gminy Piątnica oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Piątnica.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja Rady Gminy Piątnica. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. W debacie głos będzie mogło zabrać maksymalnie 15 mieszkańców.
Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Piątnica wotum zaufania.
Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2019 dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Gminy Piątnica www.gminapiatnica.pl w zakładce - aktualności oraz stronie BIP Urzędu Gminy Piątnica www.bip.gmina piatnica.pl w zakładce - bieżące informacje.


Zgłoszenia mieszkańców Gminy Piątnica do udziału w debacie nad raportem przyjmowane będą do dnia 26 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53 w pokoju nr 8 (kancelaria). Karta zgłoszenia wraz z listą poparcia w wersji papierowej dostępne będą u inspektora do obsługi rady gminy pokój nr 16 Urzędu Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, w godzinach pracy urzędu.


Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber

Załącznik:
Karta zgłoszenia wraz z listą poparcia do udziału w debacie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja wraz z kartą zgłoszenia oraz listą poparcia pdf 153.96 KB Konrad Majkowski
Sprostowanie do informacji Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica pdf 185.79 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 06 sierpień 2020 15:10 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 sierpień 2020 09:36 Konrad Majkowski