INFORMACJA WÓJTA GMINY PIĄTNICA
W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA
URZĘDU GMINY PIĄTNICA
od dnia 13 października 2020 r.

 

Szanowni Państwo!

W związku ze wzrastającą ilością przypadków zachorowania na chorobę COVID-19, i wprowadzeniem na terenie całego kraju zaostrzonych reżimów sanitarnych dotyczących przebywania w przestrzeni publicznej, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo petentów oraz pracowników, od dnia 13 października 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Piątnica zostaje zamknięty dla Petentów.

Prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie, elektronicznie (poprzez pocztę e-mail, platformę e-puap), listownie – pocztą tradycyjną lub przez skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy wejściu do urzędu od strony parkingu wewnętrznego.


Urząd Gminy Piątnica, pomimo wprowadzonych ograniczeń będzie realizował swoje zadania w pełnym zakresie, w dotychczas obowiązujących godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 październik 2020 15:31 Konrad Majkowski