INFORMACJA
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA
URZĘDU GMINY PIĄTNICA
od dnia 29 marca 2021 r. do odwołaniaW związku ze wzrastającą ilością przypadków zachorowania na chorobę COVID-19 i wprowadzeniem na terenie całego kraju zaostrzonych reżimów sanitarnych dotyczących przebywania w przestrzeni publicznej, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo petentów oraz pracowników,


od dnia 29 marca 2021 r. do odwołania Urząd Gminy Piątnica zostaje zamknięty dla Petentów.


Prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie, elektronicznie (poprzez pocztę e- mail, platformę e-puap), listownie – pocztą tradycyjną lub przez skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy wejściu do urzędu od strony parkingu wewnętrznego.

Urząd Gminy Piątnica, pomimo wprowadzonych ograniczeń będzie realizował swoje zadania w pełnym zakresie, w dotychczas obowiązujących godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.


Wójt
Artur Wierzbowski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 marzec 2021 14:56 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 kwiecień 2021 11:26 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 kwiecień 2021 20:34 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 kwiecień 2021 07:36 Konrad Majkowski