INFORMACJA
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA
URZĘDU GMINY PIĄTNICA

w okresie od dnia 25 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r.

 

W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) spowodowaną wzrastającą ilością przypadków zachorowania na chorobę COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo petentów oraz pracowników, od dnia 25 stycznia 2022 r. do dnia 4 lutego 2022 r. wprowadzone będą następujące ograniczenia:

1) każda osoba wchodząca do urzędu winna,

- posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos;
- zdezynfekować dłonie;
- poddać się pomiarowi temperatury ciała;

2) osoby, które nie podporządkują się powyższym ograniczeniom nie zostaną wpuszczone do Urzędu;

3) Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny od godz. 7.30 do 12.30;

4) liczba petentów przebywających w Urzędzie Gminy Piątnica nie powinna przekroczyć 10 osób.
Prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie, elektronicznie (poprzez pocztę e- mail, platformę e-puap), listownie – pocztą tradycyjną lub przez skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy wejściu do urzędu od strony parkingu wewnętrznego.

Urząd Gminy Piątnica, pomimo wprowadzonych ograniczeń będzie realizował swoje zadania w pełnym zakresie, w dotychczas obowiązujących godzinach pracy.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 25 styczeń 2022 17:20 Konrad Majkowski