INFORMACJA
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA
URZĘDU GMINY PIĄTNICA


od dnia 1 lutego 2022 r. - do odwołania

 


W związku ze wzrastającą ilością przypadków zachorowania na chorobę COVID-19 i wprowadzeniem na terenie całego kraju zaostrzonych reżimów sanitarnych dotyczących przebywania w przestrzeni publicznej, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo petentów oraz pracowników

od dnia 1 lutego 2022 r. - do odwołania Urząd Gminy Piątnica zostaje zamknięty dla Petentów.


Prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać:
- telefonicznie,
- elektronicznie (poprzez pocztę e- mail, platformę e-puap),
- listownie – pocztą tradycyjną lub przez skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy wejściu do urzędu od strony parkingu wewnętrznego.


W sprawach wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej proszę umawiać się na indywidualne wizyty telefonicznie pod nr tel.: 86 215 21 70.


W sprawach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” proszę umawiać się na indywidualne wizyty telefonicznie pod nr tel.: 86 215 21 62.

Urząd Gminy Piątnica, pomimo wprowadzonych ograniczeń będzie realizował swoje zadania w pełnym zakresie, w dotychczas obowiązujących godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.


Tracą moc ustalone zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Piątnica w okresie od dnia 25 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r. przekazane w informacji Wójta Gminy Piątnica z dnia 25.01.2022 r.


Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 31 styczeń 2022 21:18 Konrad Majkowski