Wójt Gminy Piątnica informuje, że w dniu 22.06.2022 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z wyborem Komisji Konkursowej przyznano następujące dotacje na poszczególne działania:

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota przyznanej dotacji

1

Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA

ul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica Poduchowna

Wspieranie rozwoju zainteresowań własnych mieszkańców gminy Piątnica, w szczególności dzieci i młodzieży – organizowanie wyjazdu

8 465,00

2

Stowarzyszenie „Projekt Artystyczny Meandry”

ZAWADY, ul. Szosa do Mężenina 65, 18-400 Łomża

FolkPiknik

22 815,00

Razem:

31 280,00

 

Wójt Gminy Piątnica

Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 czerwiec 2022 15:20 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 czerwiec 2022 15:23 Konrad Majkowski