Mieszkańcy gminy Piątnica

_____________________________

 

 

Wójt Gminy Piątnica zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z sieci wodociągowej wodociągów gminnych, zwłaszcza z ujęć wody w Jeziorku i Drozdowie.
W związku z istniejącą sytuacją hydrologiczną prosimy o rozważne korzystanie z wody pitnej z sieci wodociągowej i ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystywania wody do innych celów niż socjalno-bytowe.
W szczególności prosimy o zaprzestanie podlewania wodą z sieci wodociągowej przydomowych ogródków, działek, trawników, terenów rekreacyjnych, szklarni, tuneli foliowych oraz napełniania basenów, oczek i zbiorników wodnych.
W przypadku nie zastosowania się do powyższych zaleceń może nastąpić pogorszenie się jakości wody, niekontrolowane spadki ciśnienia lub mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody.

Prosimy wszystkich mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji i zastosowanie się do naszej prośby.

 

WÓJT

mgr Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Prośba Wójta Gminy Piątnica o ograniczenie poboru wody pdf 331.93 KB Mariusz Pruszkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 lipiec 2022 10:18 Mariusz Pruszkowski