Wójt Gminy Piątnica zawiadamia, że na wniosek Gminy Piątnica wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 105644B Kałęczyn - Olszyny od km 0+596,45 do km 3+408,53.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 14 wrzesień 2022 13:17 Mariusz Pruszkowski