Podaje się do publicznej wiadomości, że Wojewoda Podlaski po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego dnia 14 kwietnia 2023 r. wydał decyzję uchylającą  w całości decyzję Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. znak ROŚB.6740.2.3.2022, udzielającą Wójtowi Gminy Piątnica zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na przebudowę z rozbudową dróg gminnych nr 159004B i 159005B we wsi Krzewo. 

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 507.64 KB Sylwia Złowodzka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 19 kwiecień 2023 15:15 Sylwia Złowodzka