Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących przebudowę studni SW-1 i studni SW-2 ujęcia Drozdowo oraz na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych ze studni SW-1 i studni SW-2 ujęcia Drozdowo, zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych 633/1 i 633/3 obręb Drozdowo, gmina Piątnica, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 luty 2024 08:47 Mariusz Pruszkowski