Realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 maja 1990 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2023.

Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabierać będą Radni Rady Gminy Piątnica oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Piątnica.

Zabranie głosu przez mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Piątnica za rok 2023 będzie możliwe podczas sesji Rady Gminy Piątnica w dniu 27 czerwca 2024 roku, która odbędzie się w Szkole Podstawowej w Piątnicy Poduchownej ul. Szkolna 29 (I piętro- aula).  Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 9:30.

WAŻNE: Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica pisemne zgłoszenie poparte  podpisami co najmniej 20 osób, klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych i wizerunku. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja Rady Gminy Piątnica.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 czerwiec 2024 10:12 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 czerwiec 2024 10:41 Łukasz Mertin