Na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Piątnica ogłasza, że:


1) zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2019 obliczona na dzień 30.09.2019 r.:
- dla przedszkoli wynosi 11.254,85 zł (miesięczna podstawowa kwota dotacji 937,90 zł),
- dla oddziałów przedszkolnych wynosi 9.981,54 zł (miesięczna podstawowa kwota dotacji 831,80 zł);


2) zaktualizowana statystyczna liczba dzieci wg. SIO (2/3 30.09.2018 r. + 1/3 30.09.2019 r.):
- w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piątnica, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju (3 dzieci) wynosi 198,67,
- w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Piątnica, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (0 dzieci) wynosi 135;


3) w powiecie łomżyńskim najbliższą gminą, o której mowa w art. 10 ust. 1-18 oraz art. 14 ust. 7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) jest Gmina Miastkowo.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 listopad 2019 08:53 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 listopad 2019 08:54 Konrad Majkowski (administracja)