Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).


Skargi i wnioski dotyczące organu oraz pracowników Urzędu Gminy Piątnica można składać na kilka sposobów:
- pocztą tradycyjną, na adres siedziby: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna,
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (za pośrednictwem platformy ePUAP),
- faksem pod numer: 86 218 24 56,
- na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy (pok. 8 parter).

Wójt Gminy Piątnica lub osoba zastępująca przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz w piątek w godzinach od 15.00 - 16.00.

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.870).
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazanie przedmiotu petycji.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Odsłuchaj wersję audio:

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Petycja w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji 15 Maj 2024 Udostępniony przez: Dariusz Wojewoda Odsłon: 31
Odpowiedź na petycje, nr GPT.6220.9.2023 z dnia 19 stycznia 2024 r. 22 Sty 2024 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 119
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r. przez Radę Gminy Piątnica 04 Sty 2024 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 97
Petycja przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Taraskowo 20 Gru 2023 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 149
Petycja o sprawie podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników 01 Gru 2023 Udostępniony przez: Dariusz Wojewoda Odsłon: 116
Petycja Mieszkańców wsi Kownaty w sprawie ustanowienia obszaru zabudowanego oraz ograniczenia prędkości pojazdów na drodze gminnej. 04 Sie 2023 Udostępniony przez: Robert Chrzanowski Odsłon: 84
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. przez Radę Gminy Piątnica 10 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 392
Petycja do tutejszej gminy ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy. 24 Sie 2022 Udostępniony przez: Łukasz Mertin Odsłon: 481
Petycja z dnia 22 lipca 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Piątnica – 1 sierpnia 2022 r.) o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Piątnica. 02 Sie 2022 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 1037
Petycja termodernizacja i gospodarka odpadami 18 Lip 2022 Udostępniony przez: Justyna Zagroba-Lubiecka Odsłon: 484