ZARZĄDZENIE NR 25.2020 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia 21.2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2020 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zarządzenie dostępne poniżej w załączeniu.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.