ZARZĄDZENIE NR 49.2020
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 29 lipca 2020 r.


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica


Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014 poz. 1490) oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr 118/XVIII/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 229 poz. 2359 i z 2015 r. poz. 1584) zarządzam co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica, położonej we wsi Czarnocin, gmina Piątnica, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 635 o powierzchni 0.11 ha.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 49.2020 pdf 118.09 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 29 lipiec 2020 12:14 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 29 lipiec 2020 12:15 Konrad Majkowski