ZARZĄDZENIE NR 18.2021 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 17 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; zarządzenie dostępne poniżej w załączeniu.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.