ZARZĄDZENIE NR 25.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie podczas jego nieobecności

 

Na podstawie art. 68 ust. 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Krystynę Nizińską - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie do zastępowania Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

§ 2. Pani Krystyna Nizińska podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie uprawniona jest do wykonywania czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 25.2021 pdf 155.41 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 marzec 2021 15:21 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 marzec 2021 15:22 Konrad Majkowski