ZARZĄDZENIE NR 37.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 i 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXIX sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 7 maja 2021 r.:

1) uchwała Nr 180/XXIX/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów
- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

2) uchwała Nr 181/XXIX/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy Piątnica do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr 182/XXIX/2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Gminy Piątnica i Skarbnika Gminy Piątnica do podjęcia czynności zapewniających realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

4) uchwała Nr 183/XXIX/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy do zastosowania zmian zawartych w uchwale, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 37.2021 pdf 168.16 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 12 maj 2021 11:46 Konrad Majkowski