ZARZĄDZENIE NR 44.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 i z 2021r. poz. 1038) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwały 184/XXX/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Cydzynie stanowiącym własność Gminy Piątnica
- zobowiązuje się inspektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej prowadzącego sprawy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 44.2021 pdf 172.47 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 czerwiec 2021 14:53 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 czerwiec 2021 14:54 Konrad Majkowski