ZARZĄDZENIE NR 45.2021
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadza się "Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w: Dobrzyjałowie, Drozdowie, Jeziorku, Kisielnicy, Olszynach i Rakowie-Boginiach", które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się w lipcu i sierpniu 2021 r. dyżur wakacyjny w następujących placówkach:


1) Szkoła Podstawowa w Kisielnicy w okresie od 1 lipca 2021 r. do 9 lipca 2021 r.;
2) Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie w okresie od 12 lipca 2021 r. do 23 lipca 2021 r.;
3) Szkoła Podstawowa w Drozdowie w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

§ 3. Wprowadza się wzór „Karty zapisu na dyżur wakacyjny" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi:


1) Szkoły Podstawowej w Kisielnicy;
2) Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie;
3) Szkoły Podstawowej w Drozdowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy
Artur Wierzbowski

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 45.2021 wraz z zał. pdf 389.29 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 czerwiec 2021 14:59 Konrad Majkowski