ZARZĄDZENIE NR 65.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXXIII sesji Rady Gminy Piątnica odbytej w dniu 29 września 2021 r.:

1) uchwały Nr 205/XXXIII/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwały Nr 206/XXXIII/2021 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" za okres 2019-2020 oraz uchwały Nr 207/XXXIII/2021 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030"
- zobowiązuje się inspektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej właściwego w sprawach ochrony środowiska do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

3) uchwały Nr 208/XXXIII/2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
- zbowiązuje się inspektora prowadzącego sprawy do podejmowania działań mających na celu realizację uchwały, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

4) uchwały Nr 209/XXXIII/2021 w sprawie przystąpienia Gminy Piątnica do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
- zobowiązuje się Sekretarza Gminy do podejmowania czynności zapewniających realizację uchwały, a Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy ten cel.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 65.2021 pdf 148.55 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 październik 2021 14:19 Konrad Majkowski