ZARZĄDZENIE NR 74.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 5a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, Dz. U. z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) oraz § 4.1. Uchwały Nr 234/XLI/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r., Nr 278, poz. 3514) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" zwanego dalej „Programem", stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt konsultowanego aktu prawa będzie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica.

§ 3. Terminem przeprowadzenia konsultacji jest okres 14 dni od dnia umieszczenia projektu konsultowanego aktu prawa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica.

§ 4. 1. Określa się, że formą konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na obszarze gminy Piątnica jes pisemne zgłaszanie opinii na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Opinie należy składać w Kancelarii Urzedu Gminy Piątnica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Brak wyrażenia opinii w terminie okreslonym niniejszym zarządzeniem, traktowany będzie jako wypełnienie obowiązku przeprowadzenia konsultacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica.

 

 

Wójt Gminy Piątnica

Artur Wierzbowski

 

Zarządzenie wraz z załącznikiem dostępne poniżej w załączeniu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 74.2021 pdf 396.99 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 listopad 2021 09:07 Konrad Majkowski