ZARZĄDZENIE NR 75.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXXV sesji Rady Gminy Piątnicy odbytej w dniu 15 listopada 2021 r.:

1) uchwały Nr 214/XXXV/2021 w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwały Nr 215/XXXV/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na wymieniony cel, a Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych do podjęcia czynności zapewniających realizację uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 75.2021 pdf 191.33 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 listopad 2021 09:16 Konrad Majkowski