ZARZĄDZENIE NR 76.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 22 listopada 2021 r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz § 2 uchwały Nr 118/XVIII/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 229 poz. 2359) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 367/6 o powierzchni 0. 0077 ha, położoną w obrębie Piątnica Poduchowna, gmina Piątnica, powiat łomżyński, województwo podlaskie, stanowiącą własność Gminy Piątnica.

§ 2. Ustala się cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 800, 00 zł. (osiemset złotych).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 76.2021 pdf 190.60 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 listopad 2021 09:20 Konrad Majkowski