ZARZĄDZENIE NR 83.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku do realizacji programu "Laboratoria przyszłości"

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 i 3, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 9 ust. 4 uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (M.P. z 2021 r. poz. 939), zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Beacie Sejnowskiej-Runo, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku pełnomocnictwa do realizacji zadania w ramach programu "Laboratorium przyszłości", zgodnie z założeniami określonymi w uchwale nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (M.P. z 2021 r. poz. 939).

§ 2. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją, w Szkole Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku, programu "Laboratoria przyszłości" w szczególności do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy Piątnica w zakresie realizacji wyżej wymienionego zadania, do dokonywania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia oraz do dokonywania rozliczeń finansowych i merytorycznych zadania.

§ 3. Pełnomocnictwo udzielane jest na czas realizacji zadania "Laboratoria przyszłości" i może być odwołane w każdym czasie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 83.2021 pdf 197.42 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 grudzień 2021 14:19 Konrad Majkowski