ZARZĄDZENIE NR 90.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) zarzadzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXXVII sesji Rady Gminy Piątnica odbytej w dniu 15 grudnia 2021 r.:

1) uchwały:
a) Nr 225/XXXVII/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
b) Nr 228/XXXVII/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

2) uchwały Nr 226/XXXVII/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 217/XXXVI/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zastosowania zmian w podjętej uchwale, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

3) uchwały Nr 227/XXXVII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Mały Płock zadań Gminy Piątnica z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

 

 

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 90.2021 pdf 193.56 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 grudzień 2021 09:29 Konrad Majkowski