ZARZĄDZENIE NR 91.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-Wigor" Górkach Sypniewo

 

Na podstawie § 3 oraz § 4 ust. 1 uchwały nr 110/XX/2016 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu "Senior-Wigor" Górkach Sypniewo zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się średni dzienny koszt usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-Wigor" w następującej wysokości:


a) usługi świadczone w Dziennym Domu – 1 zł
b) posiłek – 13 zł

§ 2. Opłaty za pobyt wnoszone są po upływie miesiąca rozliczeniowego do 20 -tego dnia następnego miesiąca na konto Gminy Piątnica.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 1.2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-Wigor" Górkach Sypniewo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2021 r.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 91.2021 pdf 196.74 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 22 grudzień 2021 09:46 Konrad Majkowski