ZARZĄDZENIE NR 2.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2022 roku

 

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 367/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2022 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w gminie Piątnica w 2022 roku stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracownika ds. zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Wójta do realizacji zadań ustalonych w wytycznych określonych w § 1 wg kompetencji.

§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 2.2022 pdf 316.03 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 05 styczeń 2022 14:53 Konrad Majkowski