ZARZĄDZENIE NR 3.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru grantobiorców do udziału w projekcie „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372 i 1834 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego ”Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - konkurs, realizowanego w formule grantowej.

§ 2. Wykonanie Zarządzenie powierzam Zespołowi ds. realizacji projektu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica" powołanego odrębnym Zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Artur Wierzbowski

 

Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne poniżej w załączeniu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 3.2022 pdf 2.07 MB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 styczeń 2022 08:52 Konrad Majkowski