ZARZĄDZENIE NR 17.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 21 lutego 2022 r.

 

w sprawie powołania Komisji do wyłonienia grantobiorców projektu "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica" o nr WND-RPPD.05.01.00-20-0893/20

 


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372, 1834), zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Powołuje się Komisję do wyłonienia GRANTOBIORCÓW PROJEKTU "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w następującym składzie:


1) Michał Pstrągowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
2) Katarzyna Modzelewska - pracownik Urzędu
3) Marcin Bączek - nadzór inwestorski
4) Marek Sobieszuk - nadzór inwestorski

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie kwalifikacji Wnioskodawców na Listę zakwalifikowanych, listę rezerwową oraz sporządzenie listy wniosków odrzuconych według kategorii okreslonych w Regulaminie Naboru i Realizacji Projektu "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica".

§ 2. Komisja ulega rozwiązaniiu po zakończeniu kwalifikacji wniosków o udzielenie grantów w ramach projektu, o którym mowa w § 1. ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 17.2022 pdf 188.93 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 luty 2022 12:40 Konrad Majkowski