Zarządzenie Nr 20.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego drugiego naboru wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Piątnica w ramach projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii; zarządzenie dostępne poniżej w załączeniu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 20.2022 pdf 2.28 MB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 luty 2022 09:21 Konrad Majkowski