ZARZĄDZENIE NR 29.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Piątnica na lata 2022-2024

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 25 ust. 1 i 2 i 2a w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Piątnica na lata 2022-2024”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Wójt

Artur Wierzbowski

 

 

Zarządzenie wraz z załącznikiem dostępne do pobrania poniżej w załączeniu. 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 29.2022 wraz z załącznikiem pdf 580.24 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 kwiecień 2022 08:10 Konrad Majkowski