ZARZĄDZENIE NR 56.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 6 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orza Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469, DZ. U. z 2022 poz. 24 i 218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orza Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Powołuję Pełnomocnika: Milenę Ciuchnicką

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 56.2022 pdf 191.97 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 06 lipiec 2022 08:54 Konrad Majkowski