ZARZĄDZENIE NR 69.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 1 września 2022 r.

 

w sprawie organizacji transportu dzieci i uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Piątnica

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 5 i 7 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) zarządzam, co następuje:

§ 1. W okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. transport dzieci i uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Piątnica i z powrotem do miejsca zamieszkania będzie zapewniony w ramach linii regularnych realizowanych w zakresie transportu zbiorowego.

§ 2. W trakcie transportu o którym mowa §1 Gmina Piątnica zapewnia opiekę w autobusach sprawowaną przez opiekuna zatrudnionego w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 69.2022 pdf 190.84 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 wrzesień 2022 13:55 Konrad Majkowski