ZARZĄDZENIE NR 95.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani Barbarze Majowicz - Kierownikowi Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach- Sypniewo - pełnienie obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

§ 2. Powierzenie obowiązków następuje od dnia 28 grudnia 2022 r. do dnia 5 stycznia 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 95.2022 pdf 185.70 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 04 styczeń 2023 08:57 Konrad Majkowski