ZARZĄDZENIE NR 98.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Górkach-Sypniewo

 

Na podstawie § 3 oraz § 4 ust. 1 uchwały Nr 110/XX/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Górkach-Sypniewo (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3723) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się średni dzienny koszt usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w następującej wysokości:
a) usługi świadczone w Dziennym Domu – 1 zł,
b) posiłek – 14,6 zł.

§ 2. Opłaty za pobyt wnoszone są po upływie miesiąca rozliczeniowego do 20 -tego dnia następnego miesiąca na konto Gminy Piątnica.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 91.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-Wigor" Górkach Sypniewo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 98.2022 pdf 187.00 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 04 styczeń 2023 08:59 Konrad Majkowski