ZARZĄDZENIE NR 6.2023 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2023/2024, zarządzenie dostępne poniżej do pobrania.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.