ZARZĄDZENIE NR 7.2023 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2023/2024; zarządzenie dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.