ZARZĄDZENIE NR 8.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani Barbarze Majowicz - Kierownikowi Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach- Sypniewo - pełnienie obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

§ 2. Powierzenie obowiązków następuje od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 20 lutego 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 luty 2023 11:50 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 luty 2023 11:54 Konrad Majkowski