ZARZĄDZENIE NR 15.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Alicję Urbanowską - nauczyciela dyplomowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy do zastępowania Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w dniu 3 marca 2023 r. w związku z wyjazdem na XIX Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty. Temat realizowany podczas konferencji jest niezbędny do posiadania wiedzy przez dyrektora jak i wicedyrektorów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i rozwoju polskiego systemu oświaty.

§ 2. Pani Alicja Urbanowska podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piątnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 15.2023 pdf 186.97 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 marzec 2023 11:50 Konrad Majkowski