ZARZĄDZENIE NR 13.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA


z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani Barbarze Majowicz - Kierownikowi Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach- Sypniewo - pełnienie obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

§ 2. Powierzenie obowiązków następuje od dnia 21 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2023 r.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 13.2023 pdf 184.41 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 marzec 2023 11:55 Konrad Majkowski