ZARZĄDZENIE NR 44.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 2 czerwca 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Edytę Staniszewską-Szulc - nauczyciela dyplomowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy do zastępowania Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności na okres od 6 czerwca 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. w związku z wyjazdem na szkolenie nt.:” Dyrektor i nauczyciel na trudne czasy - wspólne wyzwania”. Temat realizowany podczas konferencji jest niezbędny do posiadania wiedzy dla nauczycieli w zakresie rozwoju polskiego systemu oświaty. Szkolenie będzie prowadził edukator pan Jarosław Kordziński.

§ 2. Pani Edyta Staniszewska-Szulc podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 44.2023 pdf 185.41 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 02 czerwiec 2023 10:51 Konrad Majkowski