ZARZĄDZENIE NR 67.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Piątnicy

 

Na podstawie art.9 a ust.2,3,4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535) oraz Uchwały Nr 357/LII/2023 Rady Gminy Piątnica z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Piątnicy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 3540) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem", w składzie:

1) Monika Chaberek - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy;
2) Izabela Jabłecka - Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy;
3) Joanna Plona – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy;
4) asp. Szt. Grzegorz Kurkowski - Kierownik Posterunku Policji w Piątnicy;
5) Sylwia Rutkowska - Pedagog specjalny zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku;
6) Magdalena Burczyk - Pielęgniarka Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piątnicy;
7) Zyta Konert - Kurator zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży;
8) Magdalena Wądołowska - Członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży.

§ 2. Uchyla się Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Piątnica z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu Interdyscyplinarnego, zmienione zarządzeniem nr 21.2012 Wójta Gminy Piątnica z dnia 22 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 33.2013 Wójta Gminy Piątnica z dnia 1 sierpnia 2013 r., zarządzeniem nr 24.2014 Wójta Gminy Piątnica z dnia 4 czerwca 2014 r., zarządzeniem nr 40.2014 Wójta Gminy Piątnica z dnia 17 września 2014 r., zarządzeniem nr 79.2015 Wójta Gminy Piątnica z dnia 26 listopada 2015 r., zarządzeniem nr 21.2016 Wójta Gminy Piątnica z dnia 09 marca 2016 r., zarządzeniem nr 69.2016 Wójta Gminy Piątnica z dnia 18 listopada 2016 r., zarządzeniem nr 24.2017 Wójta Gminy Piątnica z dnia 7 marca 2017 r., zarządzeniem nr 36.2020 Wójta Gminy Piątnica z dnia 28 maja 2020 r., zarządzeniem nr 60.2021 Wójta Gminy Piątnica z dnia 9 września 2021 r., zarządzeniem nr 78.2021 Wójta Gminy Piątnica z dnia 30 listopada 2021 r., zarządzeniem nr 19.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 21 marca 2023 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 67.2023 pdf 178.22 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 wrzesień 2023 14:50 Konrad Majkowski