Baza Aktów Własnych

Zarządzenia Wójta publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 25.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 06 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 242
Zarządzenie Nr 28.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna 05 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 198
Zarządzenie Nr 27.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 05 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 305
Zarządzenie Nr 26.2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Piątnica 05 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 224
Zarządzenie Nr 24.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna 31 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 239
Zarządzenie Nr 23.2023 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2022 rok 29 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 374
Zarządzenie Nr 22.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2023 27 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 239
Zarządzenie Nr 21.2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Piątnica 23 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 390
Zarządzenie Nr 20.2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Piątnica 22 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 324
Zarządzenie Nr 19.2023 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego 21 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 457
Zarządzenie Nr 18.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 16 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 285
Zarządzenie Nr 17.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2023 15 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 222
Zarządzenie Nr 14.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 06 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 271
Zarządzenie Nr 16.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 02 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 367
Zarządzenie Nr 13.2023 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 02 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 289
Zarządzenie Nr 15.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów 02 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 267
Zarządzenie NR 12.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 17 Lut 2023 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 250
Zarządzenie NR 11.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 17 Lut 2023 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 231
Zarządzenie Nr 10.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 03 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 930
Zarządzenie Nr 9.2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piątnica w 2023 roku 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 315
Zarządzenie Nr 8.2023 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 402
Zarządzenie Nr 7.2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowa 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 340
Zarządzenie Nr 6.2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkol 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 264
Zarządzenie Nr 11.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 278
Zarządzenie Nr 5.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów 18 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 316
Zarządzenie Nr 4.2023 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2023 11 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 275
Zarządzenie Nr 3.2023 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 11 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 381
Zarządzenie Nr 97.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 298
Zarządzenie Nr 96.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 305
Zarządzenie Nr 2.2023 w sprawie powołania Pełnomocnika Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii 04 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 328
Zarządzenie Nr 1.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 04 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 268
Zarządzenie Nr 98.2022 w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Górkach-Sypniewo 04 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 378
Zarządzenie Nr 95.2022 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 04 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 517
Zarządzenie nr 93.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 19 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 288
Zarządzenie Nr 94.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy 16 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 401
Zarządzenie Nr 92.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnego Konkursu na plakat pod hasłem "ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ" 15 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 267
Zarządzenie Nr 91.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnego Konkursu Filmowego pod hasłem "PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WOLNEGO OD UZALEŻNIEŃ" 15 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 296
Zarządzenie Nr 90.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 12 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 315
Zarządzenie Nr 88.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 06 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 292
Zarządzenie Nr 89.2022 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 30 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 334
Zarządzenie Nr 87.2022 w sprawie Gminnego Konkursu na plakat pod hasłem "ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ" 25 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 335
Zarządzenie Nr 86.2022 w sprawie Gminnego Konkursu na plakat pod hasłem "ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ" 22 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 443
Zarządzenie Nr 85.2022 w sprawie Gminnego Konkursu Filmowego pod hasłem "PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WOLNEGO OD UZALEŻNIEŃ" 22 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 252
Zarządzenie Nr 84.2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora i Wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas ich nieobecności 22 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 306
Zarządzenie Nr 83.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 17 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 324
Zarządzenie Nr 82.2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok 15 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 2287
Zarządzenie Nr 81.2022 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 15 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 261
Zarządzenie Nr 80.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 04 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 315
Zarządzenie Nr 79.2022 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady gminy Piątnica 04 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 330
Zarządzenie Nr 78.2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego 24 Paź 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 594