Baza Aktów Własnych

Zarządzenia Wójta publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 28.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego trzeciego naboru wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii... 05 Kwi 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 664
Zarządzenie Nr 25.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 29 Mar 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 564
Zarządzenie Nr 26.2022 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 25 Mar 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 808
Zarządzenie Nr 24.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących usytuowania masztu w parku w Piątnicy Poduchownej 21 Mar 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 636
Zarządzenie Nr 23.2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych... 07 Mar 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 686
Zarządzenie Nr 22.2022 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica... 07 Mar 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 676
Zarządzenie Nr 21.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 07 Mar 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 824
Zarządzenie Nr 20.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego drugiego naboru wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych 25 Lut 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 814
Zarządzenie Nr 19.2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 23 Lut 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 358
Zarządzenie Nr 18.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Piątnica w 2022 r... 21 Lut 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 524
Zarządzenie Nr 17.2022 w sprawie powołania Komisji do wyłonienia grantobiorców projektu "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica" o nr WND-RPPD.05.01.00-20-0893/20 21 Lut 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 384
Zarządzenie Nr 16.2022 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2022 roku 09 Lut 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 368
Zarządzenie Nr 13.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 07 Lut 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 436
Zarządzenie Nr 15.2022 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 02 Lut 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 566
Zarządzenie Nr 14.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 02 Lut 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 657
Zarządzenie Nr 12.2022 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica 31 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 574
Zarządzenie Nr 11.2022 w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gm 27 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 415
Zarządzenie Nr 10.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prow 27 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 566
Zarządzenie Nr 9.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2022 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 439
Zarządzenie Nr 8.2022 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piątnica w 2022 roku 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 654
Zarządzenie Nr 7.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica 20 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 468
Zarządzenie Nr 6.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw Wiktorzyn i Żelechy 17 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 465
Zarządzenie Nr 94.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 13 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 635
Zarządzenie Nr 5.2022 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2022 11 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 568
Zarządzenie Nr 4.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii... 11 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 454
Zarządzenie Nr 3.2022 w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru grantobiorców do udziału w projekcie „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica” 11 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 497
Zarządzenie Nr 93.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 556
Zarządzenie Nr 2.2022 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2022 roku 05 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 711
Zarządzenie Nr 1.2022 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 05 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 487
Zarządzenie Nr 92.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 28 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 435
Zarządzenie Nr 91.2021 w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-Wigor" Górkach Sypniewo 22 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 456
Zarządzenie Nr 90.2021 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 21 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 561
Zarządzenie Nr 89.2021 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 20 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 458
Zarządzenie Nr 88.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 20 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 486
Zarządzenie Nr 87.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 586
Zarządzenie Nr 86.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. mjr Wł. Raginisa w Piątnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 499
Zarządzenie Nr 85.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 813
Zarządzenie Nr 84.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kisielnicy do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 575
Zarządzenie Nr 83.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 622
Zarządzenie Nr 82.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Drozdowie do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 420
Zarządzenie Nr 81.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 1178
Zarządzenie Nr 80.2021 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 08 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 500
Zarządzenie Nr 77.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 06 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 430
Zarządzenie Nr 79.2021 w sprawie powołania zespołu wspierającego obsługę inwestora na terenie Gminy Piątnica zwanego Punktem Obsługi Inwestora w urzędzie 06 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 775
Zarządzenie Nr 78.2021 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego 30 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 512
Zarządzenie Nr 76.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 22 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 509
Zarządzenie Nr 73.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 19 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 731
Zarządzenie Nr 72.2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok 19 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 533
Zarządzenie Nr 71.2021 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 19 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 775
Zarządzenie Nr 75.2021 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 18 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 536