Baza Aktów Własnych

Zarządzenia Wójta publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 78.2023 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 30 Paź 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 120
Zarządzenie Nr 76.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 17 Paź 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińśka Odsłon: 147
Zarządzenie Nr 77.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 17 Paź 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 153
Zarządzenie Nr 75.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 11 Paź 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 120
Zarządzenie Nr 73.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 06 Paź 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 142
Zarządzenie Nr 74.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 05 Paź 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 175
Zarządzenie Nr 72.2023 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica 26 Wrz 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 262
Zarządzenie Nr 71.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 26 Wrz 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 230
Zarządzenie Nr 70.2023 w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Piątnica i jednostkach organizacyjnych Gminy Piątnica 25 Wrz 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 212
Zarządzenie Nr 69.2023 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Piątnica oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu 20 Wrz 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 166
Zarządzenie Nr 68.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 15 Wrz 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 232
Zarządzenie Nr 67.2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Piątnicy 14 Wrz 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 140
Zarządzenie Nr 66.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 05 Wrz 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 130
Zarządzenie Nr 63.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kisielnicy w czasie jego nieobecności 05 Wrz 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 183
Zarządzenie Nr 64.2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów budowlanych szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Piątnica 05 Wrz 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 172
Zarządzenie Nr 65.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Wrz 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 199
Zarządzenie nr 62.2023 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. 22 Sie 2023 Udostępniony przez: Paulina Pokropowicz Odsłon: 139
Zarządzenie nr 61.2023 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna 22 Sie 2023 Udostępniony przez: Iwona Godlewska Odsłon: 135
Zarządzenie numer 60.2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach 17 Sie 2023 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 232
Zarządzenie Nr 59.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 02 Sie 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 224
Zarządzenie Nr 58.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 21 Lip 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 235
Zarządzenie Nr 57.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku w czasie jego nieobecności 13 Lip 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 247
Zarządzenie Nr 56.2023 w sprawie określenia zasad i trybu finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Piątnica 11 Lip 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 219
Zarządzenie Nr 55.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 11 Lip 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 190
Zarządzenie Nr 54.2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy 11 Lip 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 303
Zarządzenie Nr 52.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 06 Lip 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 200
Zarządzenie Nr 53.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 03 Lip 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 170
Zarządzenie Nr 51.2023 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Piątnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednost 27 Cze 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 172
Zarządzenie Nr 50.2023 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 27 Cze 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 266
Zarządzenie Nr 49.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 27 Cze 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 222
Zarządzenie Nr 48.2023 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 26 Cze 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 166
Zarządzenie Nr 47.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 20 Cze 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 260
Zarządzenie Nr 46.2023 w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica 20 Cze 2023 Udostępniony przez: Ewelina Wierzbowska Odsłon: 205
Zarządzenie Nr 45.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 20 Cze 2023 Udostępniony przez: Marta Kamińska Odsłon: 323
Zarządzenie Nr 43.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Cze 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 216
Zarządzenie Nr 44.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów 02 Cze 2023 Udostępniony przez: Ewelina Wierzbowska Odsłon: 241
Zarządzenie Nr 42.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach w czasie jego nieobecności 25 Maj 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 270
Zarządzenie Nr 41.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 16 Maj 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 259
Zarządzenie Nr 40.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna 08 Maj 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 336
Zarządzenie Nr 38.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Maj 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 229
Zarządzenie Nr 39.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 04 Maj 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 230
Zarządzenie Nr 37.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 27 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 302
Zarządzenie Nr 36.2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii... 24 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 235
Zarządzenie Nr 35.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2023 20 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 302
Zarządzenie Nr 34.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej... 18 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 242
Zarządzenie Nr 33.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej... 14 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 321
Zarządzenie Nr 32.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych... 13 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 232
Zarządzenie Nr 31.2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 13 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 228
Zarządzenie Nr 30.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Piątnica w 2023 roku przez organizacje pozarządowe ... 07 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 227
Zarządzenie Nr 29.2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 06 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 399