Baza Aktów Własnych

Zarządzenia Wójta publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie 27.2021 w sprawie powołania Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica 25 Mar 2021 Udostępniony przez: Dariusz Wojewoda Odsłon: 265
Zarządzenie Nr 26.2021 w sprawie odwołania Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica 22 Mar 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 226
Zarządzenie Nr 25.2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie podczas jego nieobecności 22 Mar 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 208
Zarządzenie Nr 22.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 03 Mar 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 230
Zarządzenie Nr 24.2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 01 Mar 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 150
Zarządzenie Nr 23.2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach podczas jego nieobecności 01 Mar 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 402
Zarządzenie Nr 21.2021 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Piątnica w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Piątnicy 25 Lut 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 169
Zarządzenie Nr 20.2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 22 Lut 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 185
Zarządzenie Nr 19.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 17 Lut 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 148
Zarządzenie Nr 18.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przem 17 Lut 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 158
Zarządzenie Nr 17.2021 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 17 Lut 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 156
Zarządzenie Nr 16.2021 w sprawie wyznaczenia Administratora systemu teleinformatycznego oraz Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Piątnica 10 Lut 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 438
Zarządzenie Nr 15.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 08 Lut 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 163
Zarządzenie Nr 14.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 08 Lut 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 145
Zarządzenie Nr 13.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydatkowania środków publicznych dla zamówień o wartości szacunkowej netto poniżej 130 000 złotych 02 Lut 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 270
Zarządzenie Nr 12.2021 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Piątnica oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) 02 Lut 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 223
Zarządzenie Nr 11.2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piątnica w 2021 roku 28 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 188
Zarządzenie Nr 10.2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzania na terenie Gminy Piątnica Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 25 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 235
Zarządzenie Nr 9.2021 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2021 roku 25 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 182
Zarządzenie Nr 8.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów 25 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 152
Zarządzenie Nr 7.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowa 25 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 138
Zarządzenie Nr 6.2021 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Piątnicy 25 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 699
Zarządzenie Nr 5.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Piątnica w 2021 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 133
Zarządzenie Nr 4.2021 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 15 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 164
Zarządzenie Nr 3.2021 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2021 13 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 193
Zarządzenie Nr 90/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 07 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 181
Zarządzenie Nr 2.2021 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2021 roku 07 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 233
Zarządzenie 1.2021 w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-Wigor" Górkach Sypniewo 07 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 243
Zarządzenie Nr 89.2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 30 Gru 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 159
Zarządzenie Nr 88.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie 30 Gru 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 202
Zarządzenie Nr 86.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 29 Gru 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 173
Zarządzenie Nr 87.2020 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie, ul. Zdrojowa 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 28 Gru 2020 Udostępniony przez: Iwona Godlewska Odsłon: 203
Zarządzenie Nr 85.2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 14 Gru 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 173
Zarządzenie Nr 84.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 14 Gru 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 188
Zarządzenie Nr 82.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 07 Gru 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 201
Zarządzenie Nr 83.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie 07 Gru 2020 Udostępniony przez: Iwona Godlewska Odsłon: 419
Zarządzenie Nr 81.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 07 Gru 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 187
Zarządzenie Nr 80.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 24 Lis 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 197
Zarządzenie Nr 78.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie, ul. Zdrojowa 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 17 Lis 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 253
Zarządzenie Nr 79.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica 17 Lis 2020 Udostępniony przez: Urszula Miliszewska Odsłon: 191
Zarządzenie Nr 77.2020 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie, ul. Zdrojowa 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 16 Lis 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 386
Zarządzenie Nr 76.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 16 Lis 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 231
Zarządzenie Nr 75.2020 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 16 Lis 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 183
Zarządzenie Nr 74.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 12 Lis 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 1308
Zarządzenie Nr 73.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" 05 Lis 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Modzelewska Odsłon: 155
Zarządzenie Nr 71.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Lis 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 168
Zarządzenie Nr 72.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie; ul. Zdrojowa 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 03 Lis 2020 Udostępniony przez: Ewelina Wierzbowska Odsłon: 225
Zarządzenie Nr 70.2020 w sprawie okresowego powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie, ul. Zdrojowa 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 27 Paź 2020 Udostępniony przez: Agnieszka Filipkowska Odsłon: 213
Zarządzenie Nr 69.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 21 Paź 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 191
Zarządzenie Nr 68.2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 21 Paź 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 195