Baza Aktów Własnych

Zarządzenia Wójta publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 12.2021 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Piątnica oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) 02 Lut 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 775
Zarządzenie Nr 11.2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piątnica w 2021 roku 28 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 508
Zarządzenie Nr 10.2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzania na terenie Gminy Piątnica Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 25 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 538
Zarządzenie Nr 9.2021 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2021 roku 25 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 485
Zarządzenie Nr 8.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów 25 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 449
Zarządzenie Nr 7.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowa 25 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 446
Zarządzenie Nr 6.2021 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Piątnicy 25 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 1681
Zarządzenie Nr 5.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Piątnica w 2021 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 438
Zarządzenie Nr 4.2021 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 15 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 489
Zarządzenie Nr 3.2021 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2021 13 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 709
Zarządzenie Nr 90/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 07 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 552
Zarządzenie Nr 2.2021 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2021 roku 07 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 600
Zarządzenie 1.2021 w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-Wigor" Górkach Sypniewo 07 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 605
Zarządzenie Nr 89.2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 30 Gru 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 506
Zarządzenie Nr 88.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie 30 Gru 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 565
Zarządzenie Nr 86.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 29 Gru 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 506
Zarządzenie Nr 87.2020 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie, ul. Zdrojowa 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 28 Gru 2020 Udostępniony przez: Iwona Godlewska Odsłon: 542
Zarządzenie Nr 85.2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 14 Gru 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 504
Zarządzenie Nr 84.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 14 Gru 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 496
Zarządzenie Nr 82.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 07 Gru 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 532
Zarządzenie Nr 83.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie 07 Gru 2020 Udostępniony przez: Iwona Godlewska Odsłon: 796
Zarządzenie Nr 81.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 07 Gru 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 542
Zarządzenie Nr 80.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 24 Lis 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 523
Zarządzenie Nr 78.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie, ul. Zdrojowa 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 17 Lis 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 591
Zarządzenie Nr 79.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica 17 Lis 2020 Udostępniony przez: Urszula Miliszewska Odsłon: 521
Zarządzenie Nr 77.2020 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie, ul. Zdrojowa 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 16 Lis 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 1093
Zarządzenie Nr 76.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 16 Lis 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 604
Zarządzenie Nr 75.2020 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 16 Lis 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 516
Zarządzenie Nr 74.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 12 Lis 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 2278
Zarządzenie Nr 73.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" 05 Lis 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Modzelewska Odsłon: 477
Zarządzenie Nr 71.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Lis 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 509
Zarządzenie Nr 72.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie; ul. Zdrojowa 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 03 Lis 2020 Udostępniony przez: Ewelina Wierzbowska Odsłon: 644
Zarządzenie Nr 70.2020 w sprawie okresowego powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie, ul. Zdrojowa 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 27 Paź 2020 Udostępniony przez: Agnieszka Filipkowska Odsłon: 573
Zarządzenie Nr 69.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 21 Paź 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 538
Zarządzenie Nr 68.2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 21 Paź 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 541
Zarządzenie Nr 67.2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności 13 Paź 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 578
Zarządzenie Nr 66.2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie podczas jego nieobecności 12 Paź 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 660
Zarządzenie Nr 65.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 12 Paź 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 558
Zarządzenie Nr 64.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica 09 Paź 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 841
Zarządzenie Nr 63.2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 08 Paź 2020 Udostępniony przez: Urszula Miliszewska Odsłon: 476
Zarządzenie Nr 62.2020 w sprawie sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica 08 Paź 2020 Udostępniony przez: Urszula Miliszewska Odsłon: 459
Zarządzenie Nr 61.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica 08 Paź 2020 Udostępniony przez: Urszula Miliszewska Odsłon: 470
Zarządzenie Nr 60.2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 07 Paź 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 1238
Zarządzenie Nr 57.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy 07 Paź 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 1196
Zarządzenie Nr 59.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica 01 Paź 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 2318
Zarządzenie Nr 58.2020 uchylające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica 01 Paź 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 563
Zarządzenie Nr 56.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Piątnica własności nieruchomości osób fizycznych w Piątnicy Poduchownej 16 Wrz 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 590
Zarządzenie Nr 55.2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 14 Wrz 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 541
Zarządzenie Nr 54.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica 10 Wrz 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 542
Zarządzenie Nr 53.2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 08 Wrz 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 603