Baza Aktów Własnych

Zarządzenia Wójta publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 19.2023 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego 21 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 334
Zarządzenie Nr 18.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 16 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 197
Zarządzenie Nr 17.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2023 15 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 145
Zarządzenie Nr 14.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 06 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 186
Zarządzenie Nr 16.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 02 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 269
Zarządzenie Nr 13.2023 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 02 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 211
Zarządzenie Nr 15.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów 02 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 183
Zarządzenie NR 12.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 17 Lut 2023 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 183
Zarządzenie NR 11.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 17 Lut 2023 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 166
Zarządzenie Nr 10.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 03 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 840
Zarządzenie Nr 9.2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piątnica w 2023 roku 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 223
Zarządzenie Nr 8.2023 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 303
Zarządzenie Nr 7.2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowa 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 245
Zarządzenie Nr 6.2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkol 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 187
Zarządzenie Nr 11.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 195
Zarządzenie Nr 5.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów 18 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 243
Zarządzenie Nr 4.2023 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2023 11 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 211
Zarządzenie Nr 3.2023 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 11 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 303
Zarządzenie Nr 97.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 230
Zarządzenie Nr 96.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 228
Zarządzenie Nr 2.2023 w sprawie powołania Pełnomocnika Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii 04 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 254
Zarządzenie Nr 1.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 04 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 202
Zarządzenie Nr 98.2022 w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Górkach-Sypniewo 04 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 298
Zarządzenie Nr 95.2022 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 04 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 438
Zarządzenie nr 93.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 19 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 212
Zarządzenie Nr 94.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy 16 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 268
Zarządzenie Nr 92.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnego Konkursu na plakat pod hasłem "ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ" 15 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 211
Zarządzenie Nr 91.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnego Konkursu Filmowego pod hasłem "PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WOLNEGO OD UZALEŻNIEŃ" 15 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 196
Zarządzenie Nr 90.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 12 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 211
Zarządzenie Nr 88.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 06 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 212
Zarządzenie Nr 89.2022 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 30 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 270
Zarządzenie Nr 87.2022 w sprawie Gminnego Konkursu na plakat pod hasłem "ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ" 25 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 261
Zarządzenie Nr 86.2022 w sprawie Gminnego Konkursu na plakat pod hasłem "ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ" 22 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 375
Zarządzenie Nr 85.2022 w sprawie Gminnego Konkursu Filmowego pod hasłem "PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WOLNEGO OD UZALEŻNIEŃ" 22 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 192
Zarządzenie Nr 84.2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora i Wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas ich nieobecności 22 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 233
Zarządzenie Nr 83.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 17 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 242
Zarządzenie Nr 82.2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok 15 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 1992
Zarządzenie Nr 81.2022 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 15 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 199
Zarządzenie Nr 80.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 04 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 242
Zarządzenie Nr 79.2022 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady gminy Piątnica 04 Lis 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 263
Zarządzenie Nr 78.2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego 24 Paź 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 484
Zarządzenie Nr 77.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 24 Paź 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 283
Zarządzenie Nr 74.2022 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Piątnica 06 Paź 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 353
Zarządzenie Nr 76.2022 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 05 Paź 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 275
Zarządzenie Nr 75.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Paź 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 304
Zarządzenie Nr 73.2022 w sprawie dowozu uczniów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Piątnica, wobec których Gmina Piątnica nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki ... 03 Paź 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 327
Zarządzenie Nr 72.2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 20 Wrz 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 346
Zarządzenie Nr 71.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 13 Wrz 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 286
Zarządzenie Nr 68.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Wrz 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 280
Zarządzenie Nr 70.2022 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 01 Wrz 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 312