INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Wójt Gminy Piątnica informuje, że przetarg ustny nieograniczony, zorganizowany na okoliczność oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica, położonej w obrębie Dobrzyjałowie, oznaczonej numerem działki 212 o powierzchni 2.58 ha., dla której w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łomży prowadzona jest księga wieczysta KW 38581/1, przeprowadzony w dniu 29 października 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, zakończył się wynikiem pozytywnym.


Chęć przystąpienia do przetargu zgłosiła jedna osoba. Do przetargu dopuszczono jedną osobę. Cena wywoławcza rocznej dzierżawy nieruchomości ustalona została na kwotę 2000, 00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). Zgłoszono jedno postąpienie ceny. Cena osiągnięta w przetargu to kwota  2020, 00 zł. (słownie: dwa tysiące dwadzieścia złotych). Na dzierżawcę nieruchomości ustalono Sławomira Mrozek.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 29 październik 2020 11:55 Konrad Majkowski